Wat is Sterk Techniek Onderwijs?

STO staat voor Sterk Techniekonderwijs: een programma om techniekonderwijs te versterken en kinderen en jongeren te laten ervaren hoe Techniek & Technologie in hun leven een rol speelt en welke toekomstmogelijkheden zij daarin kunnen hebben. In de regio Noordwest Veluwe investeren we daarom samen flink op twee belangrijke thema’s, te weten:

1.     het verhogen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van technisch onderwijs op het VO (Voortgezet Onderwijs). Dit doen we door samen met het bedrijfsleven invulling te geven aan actueel en uitdagend techniekonderwijs op school én bij bedrijven.

2.     het bevorderen van instroom in het technisch onderwijs. Dit doen we door samen met het PO (Primair Onderwijs) kinderen vanaf groep 1 t/m 8 kennis te laten maken met Techniek & Technologie vanuit hun eigen interesses. Naast leuke en inspirerende lessen op school, komt de bovenbouw ook naar de TechLabs in de regio, waar ze zelf techniek kunnen ervaren.

STO op de Noordwest Veluwe is een initiatief van het Morgen College (Harderwijk), het Nuborgh College (Elburg), MBO Landstede en het technisch bedrijfsleven.