Basisscholen De Akker uit Oldebroek en Nuborgh College tekenen voor gebruik TechLab

Opnieuw zijn er bassischolen die zich aansluiten bij het TechLab in Elburg. De bestuurders Chris Dam van Stichting De Akker en Harry Noppers van het Nuborgh College tekenden een overeenkomst die de scholen bindt tot 1 augustus 2030. Met de ondertekening zijn er zeven basisscholen toegevoegd aan de dertien basisscholen in Elburg die ook al meedraaien in dit project. Na afloop van de ondertekening werden de STO-bordjes, bestemd voor alle deelnemende schoollocaties, door Wilco Leeflang uitgereikt aan Steven Van Bessen. Komend jaar zal Van Bessen, docent van een van de scholen van De Akker, de verbinding tussen het basisonderwijs en het TechLab gaan onderhouden.

 

Het doel van het TechLab is leerlingen enthousiast te maken voor techniek en aandacht te vragen voor technische beroepen. Het onderwijs wordt ontwikkeld voor alle leerlingen van de basisscholen, waarbij leerlingen door ontdekkend en onderzoekend leren nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen. De lessen die fysiek in het TechLab plaats gaan vinden richten zich op de leerlingen van de groepen 7 en 8. Hier worden grotere projecten rondom techniek & technologie uitgevoerd. Denk aan 3D-printen, robotica, drones, programmeren en elektronica-modules. Alle andere leerjaren kunnen via deze website (www.techlab.nlook op de eigen school techniek & technologieonderwijs aanbieden ondersteund door de TechTake. De TechTake is een uitleen van materialen die behoren bij de lessen.